Wat je moet weten over het pijnsysteem

| gezondheid | welzijn | levenskracht |

Wat je moet weten over het pijnsysteem

In deze blog proberen wij pijn uit te leggen en de chiropractische zienswijze ervan. Het doel is dat je er achteraf over na kunt gaan denken en een beter beeld van je situatie ontwikkelt.
Ook zonder klachten naar chiropractor

Pijn is subjectief

Subjectief betekent dat alleen jij jouw pijn voelt. Geen ander persoon, ook niet de therapeut, huisarts of chiropractor voelt de pijn die jij ervaart. Dat is best wel apart, want als een persoon jouw pijn moet behandelen, hoe gaat zij dat meten? ‘Meten is weten’ zeggen ze, maar helaas is pijn niet meetbaar. En als het niet meetbaar is, bestaat het dan echt? En ervaart iedereen dat hetzelfde?

Pijn bestaat zeker wel. Het ontstaat wanneer de pH in de weefsels (spieren, bindweefsel) daalt. Er vindt dus verstijving of verzuring in een regio van je lichaam plaats en daarna worden er zenuwprikkels aangewakkerd naar je brein. Waarom zou verzuring plaatsvinden? Te weinig of langdurig verkeerd bewegen, verkeerde voedingskeuzes, roken, alcohol en emotionele of mentale stress kunnen allemaal effect hebben. Het is dus goed dat je echt gaat nadenken over je basislijn gezondheid… hoe goed is mijn fundatie?

Nog een belangrijke punt is dat alleen pijnstillers pijn behandelen. De therapeut en/of chiropractor kunnen je pijn dus niet behandelen… Zij kunnen met hun handen de functie proberen te verbeteren en het herstelproces helpen. In de chiropractie wordt heel erg gefocust op functie, vooral de functie van de ruggengraat. Als je lichaam beter functioneert via de wervelkolom, het bekken en de zenuwbanen vanuit de wervelkolom en bekken, dan is er ook minder spanning in de rest van je lichaam aanwezig en na een tijd dusdanig minder pijn.

Gezondheid en welzijn zijn immers een bewuste keuze geworden!

chiropractie en jouw gezondheid

Pijn is zeer complex

Pijn wordt beïnvloedt door alles wat je doet. Het is niet alleen het fysieke ongeval of verkeerd bukken wat je pijn creëert. Dat is vaak de laatste druppel in de emmer. Hoe soepel en sterk je blijft, hoe je eet en drinkt en hoe je denkt heeft allemaal invloed op je ervaring van pijn.

Bijvoorbeeld, het centrum in je hersenen dat pijn registreert is hetzelfde centrum voor je emoties. Je denkwijze (of mindset) en hoe je omgaat met emotionele en mentale stress hebben dus allemaal invloed op de uitdrukking of intensiteit van de pijn die je ervaart.

Je ervaart pijn dus vanuit je brein en niet vanuit de regio waar je last hebt. Vanuit de regio waar je last hebt worden de zenuwbanen gestimuleerd en de signalen gaan via de zenuwen en ruggenmerg naar het brein. Je brein besluit met behulp van vorige ervaringen of het een pijnsignaal waard is of niet.

Wanneer er meer spanning op het ruggenmerg of zenuwen komt door wervelblokkades in de ruggengraat, kan de pijn meer intens zijn en ook als meer complex ervaren worden. In de chiropractie is de integriteit van de gehele wervelkolom dus erg belangrijk, om zodoende minder stress te creëren op de zenuwen en ruggenmerg en zodoende ook de interpretatie door het brein. Een versoepeling van de gehele geleidingsweg van zenuwsignalen kan voor een meer matige ervaring van pijn zorgen!

Pijn is maar het topje van de ijsberg

Pijn is het laatste wat komt. Denk bijvoorbeeld ook aan een hartaanval of een gaatje in je tand. Er is een onderliggend proces gaande die alleen aan het einde te voorschijn komt. Maar een geschatte 10-15% van je zenuwstelsel voelt pijn. Het zou ook niet kloppen als wij alles in ons lichaam zouden moeten voelen, dat zou ons helemaal gek maken! Dat betekent wel dat sommige dingen zich ‘onder de radar’ kunnen ontwikkelen. Je lichaam compenseert dan onbewust en over een tijd bestaat de kans dat de symptomen (pijn, uitstraling, orgaanklachten enz.) tevoorschijn komen.

Chiropractie en jouw pijn

Chiropractoren behandelen geen pijn. Alleen pijnstillers behandelen pijn, maar die verhelpen niet de onderliggende oorzaken. De focus van de chiropractor ligt altijd op de functie van (vooral) de wervelkolom. Als de functie van je wervelkolom verbetert, stuurt het lichaam zichzelf – via het zenuwstelsel – beter aan, worden pijnsignalen beter gecommuniceerd en is de kans groot dat jouw pijn vermindert. Een beetje geduld is natuurlijk ook niet verkeerd. Herstellen is immers een proces.

Als je een keer gescreend wilt worden op wervelblokkades en je bekkenstand, dan horen wij graag van je. Een blokkade vrije rug, tezamen met een verbeterde levensstijl, geeft de beste kans op een goed herstel en een gezonder leven.

Call Now Button
× WhatsApp ons!